News

รายงานพิเศษ : วัดดงละคร ต้นแบบบวรสัมพันธ์ จ.นครนายก

ที่วัดดงละคร จังหวัดนครนายก นอกจากจะมีเผาฟรี บวชให้ฟรีแล้วยังมีเรียนฟรี สำหรับนักเรียนที่ถูกคัดออกจากระบบ โดยเจ้าอาวาสวัดยืนยันเด็กเหล่านี้ควรได้รับโอกาส กลับเข้าสู่สังคม นี่เป็นเหตุให้ต้องตั้งโรงเรียนอาชีวะในรั้ววัด

อีกไม่นาน พื้นที่ 7 ไร่ ด้านข้างของกุฏิเจ้าอาวาสวัดดงละคร ก็จะถูกเนรมิตให้กลายเป็นอาคารเรียนชั้นเดียว ที่มีทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ และครูเกษียณที่อยากจะมาเติมเต็มโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนที่ถูกคัดออกจากระบบการศึกษาเพราะก้าวพลาด นี่เป็น กุศโลบาย ที่พระมหาสิริวัฒนา ตั้งมั่นที่จะทำเพื่อคืนกำลังสำคัญของชาติกลับคืนสู่สังคม

ที่ผ่านมาวัดดงละครได้ให้โอกาสทางการศึกษากับเยาวชนก้าวพลาดภายใต้สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและพาณิชย์ศาสตร์มาแล้ว 109 คน จบการศึกษารุ่น 1 ไปแล้ว 9 คน ที่เหลือเพิ่งจะสอบวัดผลเสร็จ โดยบางแผนกเป็นการเรียนรวมกับพระ เพียงแต่หลักสูตรของพระจะเป็นนักธรรมตรี ที่นี่จึงเสมือนตักสิลา ที่ฉายปัญญาแก่ผู้มองเห็นธรรม โดยมีพระมหาสิริวัฒนา เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัย เพียงหนึ่งเดียวที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ

เป็นอีกโครงการฟรี ที่ชาวบ้าน พากันชื่นชมถึงวิสัยทัศน์พระวัดป่าซึ่งอุดมด้วยปัญญาที่มองเห็นธรรม และยังเป็นแสงเทียน ส่องนำทางผู้หลงผิด สู่ปัญญา 

ใช่จะใส่ใจแต่วัยรุ่น แม้แต่วัยกระเตาะ โรงเรียนใกล้วัด 3 แห่ง ก็ยังได้รับการอุปถัมภ์จากทางวัด ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การเรียน ข้าวสาร อาหารแห้งและเครื่องปรุงรส สำหรับอาหารกลางวัน ให้เด็กๆ ได้อิ่มท้องอย่างมีคุณภาพ ซ้ำยังถ่ายทอดทักษะ การจัดการที่เจ้าอาวาส ร่ำเรียนมาจากรั้วมหาวิทยาลัย สู่ผู้บริหารโรงเรียนจึงกลายเป็นที่มาของผักสวนครัว รั้วกินได้ เพื่อลดปัญหาเงินอุดหนุนอาหารกลางวันที่รัฐให้มาหัวละ 20 บาทไม่เพียงพอ เมื่อถัวเฉลี่ยกับนักเรียนที่มีเพียง 46 คน 6 ชั้นเรียน

เผาฟรี บวชฟรี เรียนฟรี ทุกกิจกรรมล้วนต้องใช้ปัจจัย แต่ทำไมวัดดงละคร ถึงพัฒนาได้ แม้ไม่ตั้งตู้บริจาค ติดตามได้ในวันพรุ่งนี้