News

ทำลายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์

รายงานสดจากกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 : ทั้งหมดก็เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้สิ่งของเหล่านี้กลับมาหมุนเวียนในท้องตลาดอีก เพราะบางรายการไม่มีคุณภาพเป็นอันตรายกับผู้ใช้งาน โดยเป็นความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงพาณิชย์ ทหาร ตำรวจ ศุลกากร และ DSI ที่ต้องการขจัดปัญหาสินค้า และสิ่งของละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา มีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีทำลายของกลางจากคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ที่คดีถึงที่สุดแล้ว ซึ่งเป็นการทำลาย ครั้งที่ 17 ที่มีจำนวนมากถึง 10,620,825 ชิ้น มูลค่ารวมประมาณ 550 ล้านบาท เป็นการตรวจยึดจับกุมมาได้ จากการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 251,019 ชิ้น, กรมศุลกากร 9,818,358 ชิ้น, DSI 551,448 ชิ้น

สิ่งของส่วนใหญ่ เป็นของที่เราเห็นและใช้กันในชีวิตประจำวัน เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า เข็มขัด รองเท้า นาฬิกา โทรศัพท์มือถือ เครื่องสำอาง เป็นต้น ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นของที่ทำขึ้นมาเลียนแบบยี่ห้อดังทั้งสิ้น โดยจะนำเข้ากระบวนการทำลายอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้ของเหล่านี้กลับมาหมุนเวียนในตลาดอีก เพราะสิ่งของบางรายการคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน

การทำงานครั้งนี้ เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการทำลายสิ่งของละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ที่เป็นไปตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เน้นย้ำว่าทุกหน่วยงานจะต้องช่วยการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ที่รัฐบาลให้ความสำคัญและจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง

จากสถิติเพียงครึ่งปี ตั้งแต่เดือนมกราคม-พฤษภาคม 2562 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกัน ของปี 2561 พบว่าคดีความลดลงแค่ 10% สิ่งของที่พบว่า มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญามากสุด คือ บุหรี่มวน มากถึง 9 ล้านม้วน โดยจะนำสิ่งของทั้งหมดไปทำลายอย่างถูกต้อง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการต่อไป