News

ธรรมนัส ยันจบจริงที่แคลิฟอร์เนีย เกรด 3.79

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้สัมภาษณ์กรณีมีกระแสข่าวมหาวิทยาลัย Calamus International University ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก เป็นสถาบันที่ไม่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง ว่า เรื่องนี้เป็นความเข้าใจผิด เพราะตนจบจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่ใช่ที่ประเทศฟิลิปปินส์ ข้อมูลที่มีบางกลุ่มนำมาเปิดเผยเป็นข้อมูลไม่จริง

ซึ่งมหาวิทยาลัยดังกล่าวมีวิธีการเรียนการสอบแบบมหาลัยวิทยาลัยเปิดในประเทศไทย และทุกคนที่จบการศึกษาต้องทำวิจัยและได้รับการตีพิมพ์ โดยจบการศึกษาได้เกรดเฉลี่ย 3.79 พร้อมบอกด้วยว่า ตอนนี้กำลังทำปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาด้วย