News

100ข่าวเล่าเรื่อง อนุรักษ์ จักรยานเก่า จ.นครนายก

100 ข่าว เล่าเรื่อง วันนี้พาคุณผู้ชมไปที่ จ.นครนายก ไปดูร้านซ่อมรักจักรยานที่แปลกไม่เหมือนใคร รับซ่อมรถจักรยานทุกประเภท โดยเฉพาะรถเก่า ร้านนี้เขามีสะสมเกือบ 100 คัน เลยทีเดียว