ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้

เวลา 19.20 น. วานนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ทอดพระเนตรการแสดง ตูรันโด ของคณะเอคาเตอรินเบิร์ก คณะโอเปราชั้นนำที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซีย โดยเป็นบทประพันธ์ของ เกียโคโม ปุชชินี นำเสนอในรูปแบบโอเปราสององก์ ขับร้องเป็นภาษาอิตาลี บอกเล่าเรื่องราวในอาณาจักรจีน เมื่อเจ้าชายคาลาฟ ตกหลุมรัก เจ้าหญิงตูรันโด ผู้ที่มีหัวใจเย็นชา เพื่อเอาชนะใจและได้แต่งงานกับเจ้าหญิง เจ้าชายต้องไขปริศนา 3 ข้อ หากตอบผิดจะถูกประหาร แม้เจ้าชายจะผ่านบททดสอบ แต่เจ้าหญิงยังคงปฏิเสธการแต่งงาน เจ้าชายจึงยื่นข้อเสนอว่าหากเจ้าหญิงทราบชื่อของตนก่อนรุ่งสาง เจ้าชายจะถูกประหาร การแต่งงานจะไม่เกิดขึ้น การแสดงนี้เป็นส่วนหนึ่งในงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติ กรุงเทพฯ ซึ่งภาคเอกชนร่วมกันจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 21 ซึ่งจัดขึ้นจนถึงวันที่ 23 ตุลาคมนี้ โดยมีศิลปิน และนักเต้นที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติกว่า 1,000 คน จาก 16 ประเทศ มาทำการแสดงในหลากหลายรูปแบบ ทั้งโอเปรา บัลเลต์ บัลเลต์ออนไอซ์ ดนตรี เต้นรำ และกายกรรม

เวลา 14.58 น. วันนี้ เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางปภาดา เสนาะพิน ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย นำคณะผู้บริหารโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารโรงเรียนและครูที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2562 เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลา และรับพระราชทานเข็มที่ระลึก

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นำคณะข้าราชการ และเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลไม้ ผลิตผลทางการประมง และของดีเมืองนครศรีธรรมราช

นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นำคณะข้าราชการ และเกษตรกรจังหวัดยะลา เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตผลทางการเกษตร และผลผลิตแปรรูปทางการเกษตร จังหวัดยะลา

เวลา 15.48 น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายสมชาย ชาญณรงค์กุล ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร นำ นายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล พร้อมครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายโคเพศเมียพันธุ์ไทยผสมอเมริกันบราห์มัน เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมธนาคารโค-กระบือ ภายใต้แผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน ในพระราชดำริ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พลโท สัมพันธ์ ยังพะกูล นายกสมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย นำคณะกรรมการสมาคมฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานแข่งขันวิ่งประเพณีมาราธอนนานาชาติ "บีดีเอ็มเอส กรุงเทพมาราธอน ครั้งที่ 30" สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา

นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ นายอำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ นำคณะผู้บริหาร นักเรียน และนักศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ และวิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์ของนักเรียนจากการจัดการเรียนการสอน ในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ร่วมกับ กลุ่มทอผ้าชุมชนบ้านกกต้อง อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2562

นางวิมล กิตติรัตนวิวัฒน์ พร้อมครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล สำหรับซื้อเครื่องฟอกไต

นายไกรฤทธิ์ จันทร์แช่มช้อย พร้อมครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

นายสุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นำคณะผู้บริหาร และครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ที่จะเกษียณอายุราชการในปีการศึกษา 2562 เฝ้าทูลละอองพระบาท เพื่อความเป็นสิริมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย นำ นายฮิโตชิ โยโกฮามา ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท อีซี่บาย จำกัด มหาชน และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรม "ยูเมะพลัส ส่งต่อ...ความห่วงใย" ปี 6 เพื่อสนับสนุนงานคลินิกเคลื่อนที่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ เภสัชกรอภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ ประธานมูลนิธิคุณแม่คุณภาพ นำคณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้

- นายจุมพจน์ เชื้อสาย พร้อมครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

- นางสมจิตร์ ฉัตรทนานนท์ ประธานกรรมการ บริษัท คอมมูนิเคชั่นแอนด์มอร์ จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

- พลตรีหญิง วันดี ลีเลิศวราวงศ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิคุณแม่คุณภาพ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

- นางสาวลักขณา ลีละยุทธโยธิน ที่ปรึกษาบริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ ประเทศไทย จำกัด และคณะกรรมการจัดงาน "แบรนด์...พลังเพื่อเลือดใหม่ 2561" เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ในโอกาสนี้ ผู้ชนะเลิศการประกวด "สื่อวีดิโอคลิปรณรงค์บริจาคโลหิต" และการประกวดสถาบันการศึกษา "รณรงค์เยาวชนคนรุ่นใหม่เป็นผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกมากที่สุด" ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

- นางภัทรา ศิลาอ่อน พร้อมครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นำคณะข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2561 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้ ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 กันยายน 2562 เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลา

เวลา 16.45 น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายวัลแดมาร์ ดูบายอฟสกี เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐโปแลนด์ประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่

เวลา 18.29 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์พิเศษจิรนิติ หะวานนท์ กรรมการและเลขานุการแผนกธรรมศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล และรองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำ นางสาวศุภวรรณ สันติเทวกุล ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกธรรมศาสตร์ ประจำปี 2562 เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมเคมี ณ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด