สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงตระหนักถึงผลกระทบของสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เกิดมะเร็งในประชากรเพิ่มสูงขึ้น ด้วยพระปณิธานมุ่งมั่นทรงหาแนวทางใหม่ ๆ เพื่อป้องกันและรักษาโรคมะเร็ง

วันที่ 12 ก.ย. 2562 เวลา 20:02 น.

Views

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงตระหนักถึงผลกระทบของสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เกิดมะเร็งในประชากรเพิ่มสูงขึ้น ด้วยพระปณิธานมุ่งมั่นทรงหาแนวทางใหม่ ๆ เพื่อป้องกันและรักษาโรคมะเร็งที่เกิดในประชากรให้สัมฤทธิ์ผล ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมวลมนุษยชาติอย่างยั่งยืน โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายงาน

Tag : สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เยือนออสเตรีย โรคมะเร็ง มะเร็ง