ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ไปติดตามการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์

ที่เขื่อนสิริกิติ์ อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ ไปรับฟังรายงานการบริหารจัดการน้ำในจังหวัดอุตรดิตถ์ สถานการณ์น้ำในเขื่อนสิริกิติ์ และผลการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่สำนักชลประทานที่ 3 เขื่อนสิริกิติ์ เป็นเขื่อนดินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ สร้างปิดกั้นลำน้ำน่าน สามารถเก็บกักน้ำได้ 9,500 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยจะปล่อยน้ำจากอ่างเก็บน้ำฯ ไปยังพื้นที่เพาะปลูกในทุ่งราบสองฝั่งแม่น้ำน่าน กับพื้นที่ทุ่งเจ้าพระยา ทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง ทั้งยังช่วยเก็บกักน้ำ ช่วยลดการเกิดอุทกภัยในทุ่งราบสองฝั่งแม่น้ำน่าน และทุ่งเจ้าพระยาลงมาถึงกรุงเทพมหานคร ปัจจุบัน มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ 5,316 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งในช่วงปลายฤดูฝนยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีก เพื่อเป็นน้ำต้นทุนสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้า และบริหารจัดการสำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ในฤดูแล้ง
              
จากนั้น เดินทางไปยังกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 317 ฐานปฏิบัติการภูดู่ อำเภอบ้านโคก เชิญสิ่งของพระราชทาน 40 ชุด ไปมอบแก่ตำรวจตระเวนชายแดน และทหารประจำกองพันทหารม้าที่ 7 กรมทหารม้าที่ 2 พร้อมเชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ

ทั้งนี้ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 317 เป็นพื้นที่ติดแนวชายแดนไทย-ลาว รับผิดชอบแนวชายแดน 45 กิโลเมตร มีช่องทางเข้าออกในพื้นที่รับผิดชอบ 7 ช่องทาง ที่ผ่านมาได้ร่วมมือกันในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเป็นอย่างดี ทำให้พื้นที่เกิดความสงบสุข

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด