สนามข่าว 7 สี

รายงานพิเศษ : สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์โผล่ตลาดออนไลน์เพียบ

ยอดปราบปรามสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปีนี้ พุ่งสูงขึ้นกว่าปีที่แล้วถึง 86.41% โดยส่วนมากถูกลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศ ติดตามจากรายงานของคุณธันยาภรณ์ ครองยุติ

แม้ภาครัฐจะเร่งกวาดล้างการจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ที่เคยวางขายกันเกลื่อนตลาด แต่กลายเป็นว่าสินค้าเหล่านี้กลับไปปรากฏบนตลาดออนไลน์มากขึ้น และถูกลำเลียงส่งผ่านพัสดุข้ามประเทศ ไม่เพียงเฉพาะสินค้าฟุ่งเฟือย ทุกวันนี้ปลอมกันแม้กระทั่งยา, เครื่องสำอาง เดือดร้อนถึงเจ้าหน้าที่รัฐต้องเร่งกวาดล้าง ตรวจตราการนำเข้าให้รัดกุมมากขึ้น

ภาพการทำลายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ในประเทศไทย ซึ่งคดีถึงที่สุดแล้ว หมุนเวียนมาถึง 17 ครั้ง ต่อสู้กับการสนนราคาขายสินค้าก็อบปี้ถูกกว่าของแท้ สร้างแรงดึงดูดให้คนไทยลุ่มหลงกับการกระทำผิด ซื้อของปลอมกันแพร่หลาย และแม้จะทราบดีว่าสินค้าที่ได้มาไม่มีมาตรฐาน แต่ก็ยอมควักเงินจ่าย เพื่อแลกกับภาพลักษณ์ทางสังคม

โดยสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ที่มีมูลค่าสูงสุดและถูกทำลายไปในปีนี้ คือเครื่องหนัง รวมมูลค่าสูงถึง 140 ล้านบาท ส่วนบุหรี่เป็นสินค้าที่ถูกจับกุมได้มากที่สุดกว่า 9 ล้านมวน ของผิดกฎหมายทั้งหมดจะถูกทำลายไปแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ

การแก้ไขปัญหาละเมิดลิขสิทธิ์ให้หมดจากไทยได้ ผู้บริโภคต้องตระหนักถึงหลักความถูกต้องและศีลธรรม เพราะสินค้าเหล่านั้นคือของผิดกฎหมาย หากซื้อเท่ากับการสนับสนุนให้คนกระทำผิดเพิ่มขึ้น