News

แม่บ้านรวมกลุ่มทำขนม ลดขยะพลาสติก จ.ลำปาง

ที่ศาลาอเนกประสงค์บ้านสถานีหมู่ที่ 4 ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ชาวบ้านกว่า 30 คน รวมตัวกันเป็นกลุ่มแม่บ้านรวมตัวกันสร้างอาชีพเสริม "ทำขนมพื้นบ้านหลากหลายชนิดและขนมไทย" พร้อมจัดของว่างรูปแบบอาหารเบรก ตามออเดอร์ โดยแต่ละคนใช้เวลาว่างจากการทำนาและเกษตรกรรม

โดยขนมพื้นบ้านและขนมไทยที่ทำมาจากการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ขนมหม้อแกง ถั่วแปบ ขนมชั้น ซึ่งทำเป็นรูปแบบแตกต่างกันไป เพื่อสร้างแรงดึงดูดใจหลังทำเสร็จ กลุ่มแม่บ้านจะส่งตามร้านกาแฟ ร้านค้าในหมู่บ้าน และรับจัดขนมเบรกให้หน่วยงานต่างๆ ที่จัดกิจกรรม ทำให้มีชื่อเสียงในอำเภอห้างฉัตร และอำเภอเมืองลำปาง จนกลุ่มแม่บ้านมีรายได้เดือนละหลายหมื่นบาท

ที่จังหวัดราชบุรี ขณะนี้มีการผลิตถ้วยจากกาบกล้วย กำลังเป็นที่นิยมอยู่ในพื้นที่ เจ้าของผลิตภัณฑ์กาบกล้วย บอกว่า ก่อนนี้มีแนวคิดทำภาชนะใส่อาหารที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จึงทดลองนำกาบกล้วย มาพัฒนาเป็นภาชนะหลากหลายรูปแบบ

โดยแปรรูปลอกเป็นกาบยาวประมาณ 50-60 เซนติเมตร แล้วนำไปตากแดด รีดให้เรียบ ขึ้นรูปเป็นถ้วย ส่วนภาชนะเรือจำลอง ไม่ต้องขึ้นรูป แต่ใช้ไม้กลัดหัวท้าย ขณะที่แรงงานใช้คนในหมู่บ้าน หรือให้ผู้สูงอายุช่วยลอกกาบกล้วย และตากแดด เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ออกกำลัง และใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ เมื่อทำเสร็จแล้ว ก็นำมาขายให้กับตน ชิ้นละ 3-7 บาท ทำให้มีรายได้

นอกจากนี้ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็น หมวก กล่องใส่กระดาษทิชชู ถ้วยขนาดต่างๆ กระเป๋า และถุงใส่สิ่งของ ทำให้มีลวดลายสวยงาม เพราะกาบกล้วยมีลวดลายที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ซึ่งผลิตภัณฑ์แต่ละประเภททำจากกาบกล้วยทั้งหมด ทำให้ย่อยสลายได้ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและลดการใช้พลาสติก