News

เลี้ยงจิ้งหรีดส่งขาย สร้างรายได้เสริมให้กับชาวบ้าน จ.พระนครศรีอยุธยา

ในยุคที่ข้าวยากหมากแพง ข้าวของขึ้นราคา ชาวบ้านหลายคนต้องหาเช้ากินค่ำ ทำให้ชาวบ้านในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต้องปรับตัวหารายได้เสริม ในช่วงว่างเว้นจากการทำการเกษตร นั้นคือ การเลี้ยงจิ้งหรีดส่งขาย

นางมณีนุช หงส์ทอง อายุ 46 ปี ตัวแทนกลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีด บ้านระบาง เล่าว่า ได้หันมาหาอาชีพเสริม ช่วยสร้างรายได้ โดยการเลี้ยงจิ้งหรีดส่งจำหน่าย ซึ่งในช่วงแรก เริ่มจากการเลี้ยงจิ้งหรีด ภายในลัง จำนวน 4 ลัง ก่อนที่จิ้งหรีดจะขยายพันธุ์ออกไข่ จนกลายเป็นตัวจิ้งหรีด เพิ่มมากขึ้น จนปัจจุบันได้มีการเลี้ยงจิ้งหรีดมากถึง 85 ลัง โดยในแต่ละลังสามารถนำไข่จิ้งหรีดไปจำหน่าย ส่วนตัวจิ้งหรีดที่โตเต็มวัยหลังจากเลี้ยงได้ประมาณ 40 วัน นำไปขายได้ ในราคาขายส่งกิโลกรัมละ 58 ถึง 90 บาท ส่วนไข่จิ้งหรีด จะขายเป็นขันในราคาขันละ 50 บาท

ส่วนวิธีการเลี้ยงไม่ยุ่งยาก เพราะจิ้งหรีดเลี้ยงง่าย เพียงแต่ให้อาหาร และน้ำ ในช่วงเช้า และเย็น แต่ก่อนจะนำไปขาย ต้องนำจิ้งหรีดไปทำความสะอาด ก่อนใส่ถุงน้ำหนักครึ่งกิโลกรัม ส่งขายตามตลาด ช่วยสร้างรายได้เสริมเฉลี่ยเดือนละ 5,000 บาท พร้อมทั้งยินดีสอนวิธีเลี้ยงจิ้งหรีดให้กับชาวบ้านต่างพื้นที่ เพื่อจะนำไปประกอบอาชีพเสริม