พยากรณ์อากาศวันนี้ 13 กันยายน 2562

วันที่ 13 ก.ย. 2562 เวลา 04:32 น.

Views

อุณหภูมิโลก : พยากรณ์อากาศวันนี้ 13 กันยายน 2562

ภาคเหนือยังมีฝนตกได้ 60 % ของพื้นที่ ภาคอีสานมีฝนตกได้ 60 % ของพื้นที่ ภาคกลาง มีฝนตกได้ 30 % ของพื้นที่ ภาคตะวันออก มีฝนตกได้ 30 % ของพื้นที่ ภาคใต้ ทั้ง 2 ฝั่ง มีฝนตกได้ 20 % ของพื้นที่ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีฝนตกได้ 30 % ของพื้นที่ ทะเลอันดามัน คลื่นสูง 1-2 เมตร...

Tag : อุณหภูมิโลก พยากรณ์อากาศ พยากรณ์อากาศวันนี้ พยากรณ์อากาศวันพรุ่งนี้