News

ขนไก่งวงทำผลิตภัณฑ์แนวคาวบอย จ.ราชบุรี

ในพื้นที่อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ที่มีการรวมตัวกันของผู้เลี้ยงไก่งวงสายพันธุ์ต่างๆ เป็นวิสาหกิจชุมชน เพื่อขายไก่งวง รวมไปถึงการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อจำหน่าย การนำไปแปรรูปเป็นอาหาร มีทั้งน้ำพริกไก่งวง ลาบไก่งวง ผัดเผ็ดไก่งวง ไก่งวงอบ ที่มีการส่งไปจำหน่ายทั้งในจังหวัดราชบุรี และต่างจังหวัด ซึ่งได้รับความสนใจจากธุรกิจโรงแรม ร้านค้า ตลาดนัดเกษตรกร ทำให้มีการสั่งซื้อมากอย่างไม่ขาดสาย ธุรกิจการเลี้ยงไก่งวงของวิสาหกิจชุมชนไก่งวง อำเภอปากท่อ เติบโตอย่างต่อเนื่อง สร้างมูลค่าให้ผู้เลี้ยงได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ ขนไก่งวงยังนำไปขายได้กิโลกรัมละ2,000 บาท และยังนำมาสร้างเป็นสินค้าแฮนด์เมด ทั้งหมวก สายคาดหมวก และเครื่องประดับอื่นๆ ถือเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับขนไก่งวงเป็นอย่างดี

นายพลชัย เข็มเจริญ หรือต๋อง อินดี้ ผู้รับซื้อขนไก่งวง เพื่อนำไปผลิตเป็นสินค้าแฮนด์เมด กล่าวว่าสินค้าที่ทำจากขนไก่งวงไม่ได้รับความนิยมเฉพาะในประเทศเท่านั้น ในต่างประเทศก็ให้ความสนใจ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้เป็นอย่างดี