News

รายงานพิเศษ : ชาวบ้านลุ่มต่ำภาคกลางรับน้ำเหนือ

เจ้าหน้าที่กรมชลประทาน ทุ่มสรรพกำลังและเครื่องมือขุดตักผักตบชวา 24 ชุด ระดมตัดผักตบชวาให้ออกจากหน้าประตูระบายน้ำ หลังสลิงที่กั้นไว้เหนือเขื่อนขาด ทำให้ผักตบชวาหลายพันตันไหลมาอัดแน่นที่ประตูระบายน้ำจนส่งผลต่อการพร่องน้ำลงสู่ท้ายเขื่อน

นายช่างโยธา กรมชลประทาน บอกว่า ได้ซ่อมแซมสลิงเรียบร้อยแล้ว และกำจัดผักตบชวาบริเวณด้านหน้าประตูระบายน้ำ และกันไม่ให้ผักตบชุดใหม่ไหลเข้ามาติดอีก ส่วนการระบายน้ำนั้น มีแผนจะเพิ่มแบบขั้นบันได นั่นคือจะเพิ่มขึ้นครั้งละ 10 ลูกบาศก์เมตร โดยทุกครั้งที่ปรับเพิ่มขึ้น จะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มทีละ 5 เซนติเมตร ซึ่งมั่นใจว่าน้ำจะไม่ท่วมพื้นที่ภาคกลาง ยกเว้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำ

หากเปรียบเทียบสถานการณ์น้ำปีนี้กับหลายปีที่ผ่านมา ระดับน้ำก็ยังต่ำกว่าทุกรอบ แต่น้ำก็ยังมีสีขุ่นแดง ซึ่งชาวบ้านริมแม่น้ำน้อย ในตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บอกว่าเกิดสภาพเช่นนี้แทบทุกปี จนเคยชินแล้ว ซึ่งตอนนี้ชาวบ้านก็เริ่มนำเรือออกมาชันยา อุดรอยรั่ว เพื่อเตรียมใช้ในช่วงน้ำท่วมกันแล้ว หากเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายน้ำเป็น 1,200 ลูกบาศก์เมตร

อย่างไรก็ตามชาวบ้านหลายพื้นที่เริ่มเก็บของขึ้นที่สูงเพื่อเตรียมหนีน้ำ ขณะที่วัดเขาบันไดช้าง ก็ได้ปรับพื้นที่เพื่อเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวหากน้ำท่วมสูง โดยในระยะยาวได้เสนอของบประมาณ เพื่อทำเขื่อนกั้น และแหล่งพักพิงถาวร