News

เรื่อง Hot Social Hit : เพื่อนบ้านสุดสงสาร ไซบีเรียนฯ ทิ้งตากแดดตากฝน

สุนัขไซบีเรียนฯ ที่ถูกทิ้งเอาไว้นอกบ้าน ตากแดด ตากฝน จนเพื่อนบ้านทนไม่ไหวต้องหาทางช่วยเหลือ...

ขอบคุณภาพจาก Facebook user : Wissawa Flam Bunjongpain