News

แม่ร้อง ลูกเรียนทำอาหารถูกไฟดูดเสียชีวิต แต่ไม่ได้รับการเยียวยา

มารดาขอบ นายศิรสิทธิ์ ฟูเต็มวงศ์ อายุ 19 ปี เปิดเผยว่า วันนี้ได้นำเอกสารหลักฐานต่างๆ เข้ายื่นคำร้องต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่แล้ว หลังจากลูกชายของตนถูกไฟฟ้าดูดเสียชีวิต เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 ขณะทำความสะอาดอุปกรณ์ในช่วงเรียนทำอาหาร ที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม เพื่อออกมาช่วยครอบครัวที่ทำร้านอาหารอยู่แล้ว และหาเลี้ยงตัวเอง

หลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน ได้มอบเงินร่วมทำบุญงานศพของบุตรชายจำนวนหนึ่ง ก่อนจะนัดเจรจาเรียกร้องสินไหมกันครั้งแรกที่ สภ.แม่ริม เมื่อวันที่ 20 มีนาคม จากนั้นเรื่องก็เงียบ และตำรวจได้นัดเจรจาครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ซึ่งเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน แจ้งว่าต้องเสนอเรื่องดังกล่าวไปให้ผู้ใหญ่ในกรมพัฒนาฝีมือแรงงานพิจารณา แต่สุดท้ายก็ไม่มีความคืบหน้า ขณะที่ตนก็ยื่นหนังสือต่ออธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน แล้วเช่นกัน

ซึ่งครอบครัว อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแสดงความรับผิดชอบและตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรเพราะที่ผ่านมา ไม่มีหลักฐานและเมื่อสอบถามก็ไม่มีแสดงความรับผิดชอบและไม่มีความคืบหน้า