News

งานมหกรรมของดีสินค้าเกษตรปลอดภัย ครั้งที่ 2

มหกรรมของดีและสินค้าเกษตรปลอดภัย ของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 แล้ว บริเวณลานโพรโมชัน ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้า เจเจ มอลล์ เขตจตุจักร ซึ่งเป็นการนำผลิตภัณฑ์ และผลผลิตทางการเกษตร จากจังหวัดราชบุรี สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี มาวางจำหน่าย ให้ผู้บริโภคเลือกสรรได้โดยตรง แบบไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง

นางอังคณา  ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จากการจัดมหกรรมสินค้าครั้งแรก ได้รับการตอบรับจากประชาชนด้วยดี และมีการสอบถามกันมามาก ครั้งนี้กลุ่มจังหวัดภาคกลาง จึงขนสินค้ามากว่า 60 บูท ให้ผู้บริโภคได้ช้อป ชิม ชม กันถึงกรุงเทพ ระหว่างวันที่ 11-15 กันยายน โดยมั่นใจได้ว่า สินค้าหัตถกรรม สิ่งทอ ล้วนมีคุณภาพ เกษตรแปรรูปก็เป็นเกษตรปลอดภัย และราคาไม่แพง