News

ภาคอีสานตอนล่าง เร่งระบายน้ำ แม่น้ำชี แม่น้ำมูล

โดยแม่น้ำยัง และแม่น้ำชี ที่ไหลผ่านจังหวัดร้อยเอ็ด ระดับน้ำยังเต็มตลิ่ง ที่สถานีวัดระดับน้ำ E18 อำเภอทุ่งเขาหลวง ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 69 เซนติเมตร ส่งผลให้พื้นที่ประสบภัยบริเวณนั้นยังขยายวงกว้าง เช่นเดียวกับลำน้ำเสียว อำเภอสุวรรณภูมิ น้ำสูงยังตลิ่งถึง 1.07 เมตร และไหลลงที่ลุ่มต่ำต่อเนื่อง

ส่วนที่บ้านแจนแลน ตำบลกุดน้ำใส อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร ยังมีน้ำท่วมสูง พื้นที่ลุ่มบางจุดน้ำสูงกว่า 1.5 เมตร เนื่องจากเป็นพื้นที่รับน้ำจากอำเภอเมืองยโสธร, คำเขื่อนแก้ว และอำเภอมหาชนะชัย ซึ่งระดับแม่น้ำชีที่สถานีป่าติ้ว และสถานีมหาชนะชัย ยังเกิดความจุลำน้ำถึง 117 เปอร์เซ็นต์

ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ สั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันจากพายุฝนที่คาดว่าจะตกไปจนถึงวันที่ 15 กันยายนนี้ เนื่องจากอ่างเก็บน้ำและลำน้ำสาขาต่างๆ ยังมีน้ำอยู่เต็มความจุ

ขณะที่เขื่อนหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ ต้องเร่งระบายน้ำออกจากเขื่อนให้เร็วที่สุด เพื่อรักษาความมั่นคงของเขื่อนเนื่องจากมีน้ำไหลเข้าต่อเนื่องทำให้ปริมาณน้ำกักเพิ่มเป็น 163 ล้านลูกบาศก์เมตร จากความจุ 65 ล้านลูกบาศก์เมตร เกินความจุถึง 250 เปอร์เซ็นต์ ต้องระบายน้ำลงลำน้ำมูล 1,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
   
เจ้าหน้าที่และชาวบ้านตำบลเชียงสือ อำเภอโพนนาแก้ว กว่า 50 คน ช่วยกันบรรจุกระสอบทรายวางกั้นพนังกั้นลำน้ำก่ำที่ขาดเป็นทางยาว 20 เมตร ส่งผลให้มวลน้ำไหลเข้าท่วมชุมชนบ้านท่าสาวคอย สูง 50 เซนติเมตร ชาวบ้าน 136 ครอบครัว เร่งขนข้าวของขึ้นที่สูง
 
เช่นเดียวกับทหารหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เคลื่อนที่ 22 เร่งขุดลอกลำห้วยและคลองสาขาต่างๆ ในอำเภอนาแก เพื่อเปิดทางน้ำให้รับจากลำน้ำก่ำและลงจากเทือกเขาภูพานน้อย ให้ระบายได้ดียิ่งขึ้น