News

สั่งระดมกำลังเร่งช่วยเหลือประชาชนในอุบลฯ

พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงแนวทางแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยที่จังหวัดอุบลราชธานี ว่ากำลังเร่งระบายน้ำให้เร็วที่สุดและชะลอน้ำจากแม่น้ำทุกสายที่จะไหลผ่านจังหวัดอุบลราชธานี เพิ่มการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ โดยเฉพาะบริเวณอำเภอพิบูลมังสาหาร และโขงเจียม เร่งอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยง พร้อมบูรณาการความร่วมมือกับทุกฝ่ายตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงรับสั่งให้ปรับแผนการทำงานและดูแลความเป็นอยู่ประชาชนต่อไป 
 
ด้าน พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ยืนยันความพร้อมทุกภาคส่วน รวมถึงในค่ายทหารที่จะเปิดให้เป็นที่พักชั่วคราวหากมีความจำเป็นต้องขนย้ายประชาชนออกจากพื้นที่ประสบอุทกภัย
  
ด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สรุปสถานการณ์ภัยจากอิทธิพลพายุโพดุล และคาจิกิ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรง มีประชาชนได้รับผลกระทบเกือบ 400,000 ครัวเรือน ใน 32 จังหวัด ผู้เสียชีวิต 30 คน และยังคงมีสถานการณ์ในพื้นที่ 5 จังหวัดในภาคอีสานตอนล่าง