News

รายงานพิเศษ : วัดดงละคร ต้นแบบบวรสัมพันธ์ จ.นครนายก ตอนที่ 3

แม้ต้องแบกภาระในฐานะวัดอุปถัมภ์ ทั้งเผาฟรี บวชฟรีและเรียนฟรี รวมถึงค่าน้ำ ค่าไฟฟ้าส่องสว่าง ไว้เต็มบ่า แต่พระมหาสิริวัฒนา ก็ยืนหยัดหนักแน่นที่จะไม่ตั้งตู้รับบริจาคภายในวัด เพราะอยากให้คนที่เข้าวัดไม่ต้องฝืนใจหย่อนตู้ ทั้งที่ไม่พร้อม โดยยืนยันว่าการทำความดีมีหลายช่องทาง ช่วยเงินไม่ได้ให้เอากายช่วย ร่างกายไม่ไหวกำลังใจก็ช่วยได้ นี่เป็นเหตุให้ทุกวันนี้มีสาธุชนหลั่งไหลไปกราบไหว้บูชาจิตใจที่งดงามของพระคุณเจ้า เพิ่มขึ้นแทบทุกวัน
  
บ้างก็หอบเครื่องอัฐบริขาร ไปถวาย บ้างก็เป็นเครื่องใช้ไม้สอยด้านสุขภาพ ไม่ก็เป็นอุปกรณ์ทางการศึกษาที่จำเป็น ส่วนเงินช่วยเหลือจะมาในรูปของซองปัจจัยที่ระบุชัดถึงเจตนาของผู้ให้ จึงสบายใจทั้งผู้รับและผู้ให้ นี่เป็นเหตุให้ตู้รับบริจาคไม่ใช่สิ่งจำเป็นของวัดดงละคร 
  
ทุกซองปัจจัยที่มาถวายวัดหรือปัจจัยจากกิจนิมนต์ ทำให้วัดป่าที่เคยเงียบเหงากลับมีการพัฒนาเกิดขึ้นหลายรูปแบบ แต่แรงสำคัญกลับหาใช่แรงงานที่ต้องจ้างแพงลิบลับ หากแต่เป็นชาวบ้านและพระที่ช่วยกันทำจนเป็นรูปร่าง

เจ้าอาวาสย้ำเตือน บวชวัดนี้ฟรีได้ แต่จะหาความสะดวกสบายต้องไปทางอื่น เพราะนโยบายที่นี่ย้ำชัด ไม่จำวัดกลางวัน ชาวบ้านจึงมักเห็นพระก้มหน้าก้มตาทำกิจวัตรของฆราวาส โดยมิหน่าย

8 ปีที่พระมหาสิริวัฒนามาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ทั้งที่อายุยังน้อย มิได้ทำให้ศรัทธาที่ชาวบ้านมีต่อวัดเสื่อมถอย กลับพอกพูนดุจภูเขาน้ำแข็งที่โผล่พ้นจากก้นมหาสมุทรสู่ผิวน้ำ เพื่อบอกให้สังคมเข้าใจหลักบวรสัมพันธ์ว่ามีอยู่จริงและจับต้องได้

เป็นอีกวัดพัฒนาตัวอย่างที่เป็นแบบอย่างของสังคมแห่งการเกื้อกูลอย่างแท้จริง ตามหลักบวรสัมพันธ์ที่รัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานไว้เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2524...