News

คอลัมน์หมายเลข 7 : ตรวจดัดแปลงที่อยู่ใช้เลี้ยงนกนางแอ่น ตอนที่ 3

คอลัมน์หมายเลข 7 ต่อจากเมื่อวานนี้ การเลี้ยงนกนางแอ่นในเมืองและนอกเมืองที่จังหวัดตรัง ซึ่งกลายเป็นปัญหาข้อพิพาทระหว่างผู้เลี้ยงนกนางแอ่นกับผู้ได้รับผลกระทบ

การเลี้ยงนกนางแอ่นในจังหวัดต่างๆ โดยดัดแปลงที่อยู่อาศัยทั้งในเขตเมืองและนอกเมืองเป็นที่เลี้ยงนกนางแอ่น มักเกิดขึ้นในพื้นที่ติดหรืออยู่ใกล้กับทะเลเช่นเดียวกับที่จังหวัดตรัง คอลัมน์หมายเลข 7 และนายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ  สตง. ได้รับร้องเรียนปัญหานี้มีทั้งเสียงและกลิ่นที่รบกวนชาวบ้าน  จึงลงพื้นที่ขยายผลเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา พบหลักฐานชัดเจน ที่อยู่อาศัยทั้งในเขตเมืองและนอกเมือง ถูกดัดแปลงเป็นที่เลี้ยงนกนางแอ่น เช่น อาคารหลังนี้อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดตรังไม่เกิน ๒ กิโลเมตร

ส่วนอาคารหลังนี้อยู่นอกเมืองไม่ไกลจากสนามบิน มีนกนางแอ่นบินเข้าออกที่ช่องสี่เหลี่ยมด้าน ซึ่งติดตั้งกล้องทีวีวงจรปิดและลำโพง

สรุปแล้วนี่คือ การเลี้ยงนกนางแอ่นหรือนกบินมาอยู่เอง และการก่อสร้างทำถูกต้องตามแบบหรือไม่ ปัญหานี้หากเทียบเคียงกับที่เกิดขึ้นในพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ซึ่งนายกเทศมนตรีที่ทำฟาร์มเลี้ยงนกนางแอ่นในเขตนอกเมืองมากว่า ๑๐ ปี ยืนยันสร้างที่อยู่ให้นกนางแอ่นและต้องเปิดเสียงเรียกให้มาอยู่จนเกิดความเคยชิน จากนั้นนกนางแอ่นจะมาอยู่เองจนเพิ่มจำนวน

ส่วนเหตุผลการเลี้ยงนกนางแอ่น เกิดขึ้นก่อนประกาศผังเมืองเขตชุมชน เป็นเหตุผลสนับสนุนสิ่งที่ทำ เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อส่วนรวม 

นายลือชัย ทรัพย์เจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไร คอลัมน์หมายเลข7 จะติดตามจนกว่าจะมีบทสรุป

FB รายการคอลัมน์หมายเลข 7