News

กรมโรงงานเดินหน้า ใช้เทคโนโลยีของญี่ปุ่น กำจัดซากขยะอิเล็กทรอนิกส์

กรมโรงงานอุตสาหกรรม และองค์การพัฒนาพลังงานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประเทศญี่ปุ่น หรือ NEDO (New Energy and Industrial Technology Development Organization) ลงนามความร่วมมือดำเนินโครงการกำจัดซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย

โดย นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวว่า จะเร่งเดินหน้าส่งเสริมให้มีการจัดการซากผลิตภัณฑ์ฯ ที่เหมาะสมในประเทศไทย ด้วยระบบรีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์ฯ ที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยของญี่ปุ่น ทั้งนี้ ชิ้นส่วนที่เป็นอันตรายซึ่งไม่สามารถจัดการได้ในประเทศไทยจะถูกส่งไปประเทศญี่ปุ่นเพื่อการกำจัดที่เหมาะสมต่อไป สำหรับสถานที่ดำเนินโครงการจะอยู่ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม กฎระเบียบที่เกี่ยวกับการรวบรวมและการรีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์ฯ ของประเทศไทยยังอยู่ระหว่างการพัฒนา การจัดการซากผลิตภัณฑ์ไม่เหมาะสมจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อมได้