ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเครื่องอุปโภค-บริโภค แก่ผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดอำนาจเจริญ และยโสธร

ที่จังหวัดอำนาจเจริญ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ไปประชุมติดตามการเกิดอุทกภัย ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง

แล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ร่วมกับ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภค-บริโภค ไปมอบแก่ราษฎรอำเภอเมือง 900 ถุง อำเภอหัวตะพาน 840 ถุง อำเภอลืออำนาจ 620 ถุง และอำเภอพนา 100 ถุง ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง โอกาสนี้ ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับราษฎรที่ได้ความเดือดร้อน กับพระราชทานอาหารแก่ราษฎรที่มารับถุงพระราชทาน และลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียงที่ประสบอุทกภัย 2 ราย พร้อมพูดคุยให้กำลังใจ

จังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อนโพดุล และคาจิกิ ทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมาก ติดต่อกันตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคม ถึงต้นเดือนกันยายน ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก ท่วมบ้านเรือนราษฎร สิ่งสาธารณประโยชน์ และพื้นที่การเกษตร ได้รับความเสียหาย 7 อำเภอ 56 ตำบล 595 หมู่บ้าน ราษฎรเดือดร้อนกว่า 70,000 ครัวเรือน และเสียชีวิต 5 ราย

ในตอนบ่าย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปประชุมติดตามการเกิดอุทกภัยที่จังหวัดยโสธร ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง แล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ร่วมกับ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภค-บริโภค 4,500 ถุง ไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอมหาชนะชัย อำเภอค้อวัง และอำเภอคำเขื่อนแก้ว ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

โอกาสนี้ เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปกล่าวกับราษฎร กับพระราชทานอาหารให้แก่ราษฎรที่มารับถุงพระราชทาน พร้อมลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง 2 ราย

จังหวัดยโสธร ได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อนโพดุล และคาจิกิ ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม - 4 กันยายน 2562 ประกอบกับเป็นเส้นทางน้ำของแม่น้ำชีไหลผ่าน ซึ่งจะรับน้ำจากจังหวัดมหาสารคาม ร้อยเอ็ด และขอนแก่น ทำให้บ้านเรือนราษฎร พื้นที่การเกษตร และสิ่งสาธารณประโยชน์บางแห่งที่อยู่ติดกับลำน้ำชี ลำน้ำเซบาย และลำน้ำสาขา ได้รับความเสียหาย 9 อำเภอ 79 ตำบล ราษฎรได้รับความเดือดร้อนกว่า 25,000 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรกว่า 500,000 ไร่ สิ่งสาธารณูปโภค เช่น ถนน สะพาน โรงเรียน และสถานพยาบาล ได้รับความเสียหาย

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด