กระทรวงต่างๆ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

วันที่ 13 ก.ย. 2562 เวลา 20:05 น.

Views

ที่พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รวมทั้งกรมชลประทาน เป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ซึ่งถึงแก่อสัญกรรมเนื่องจากระบบหัวใจล้มเหลว เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 สิริอายุได้ 99 ปี เพื่อน้อมรำลึกถึงคุณงามความดีที่ได้ทำให้แก่แผ่นดินเป็นอเนกประการ โดยวันนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคาราม

Tag : พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์