ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดอำนาจเจริญ และอุบลราชธานี

วันที่ 13 ก.ย. 2562 เวลา 20:06 น.

Views

วันนี้ ที่หอประชุมอำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดให้ นางมาริษา สมบัติบูรณ์ ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และคณะ เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย อำเภอเสนางคนิคม อำเภอปทุมราชวงศา และอำเภอชานุมาน รวม 500 ชุด ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย เนื่องจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนโพดุล เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ทำให้จังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับผลกระทบเบื้องต้น 7 อำเภอ 56 ตำบล ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 2,460 ครัวเรือน โดยได้ร่วมกับหน่วยราชการ และจิตอาสาให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น

ในตอนบ่าย เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย ชุมชนเกตุแก้ว ชุมชนดอนงิ้ว และชุมชนกุดปลาขาว เทศบาลเมืองวารินชำราบ ณ หอประชุมศาลาประชาวาริน จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 500 ชุด ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากพายุโซนร้อนโพดุล และพายุโซนร้อนคาจิกิ ทำให้บ้านเรือนราษฎร พื้นที่การเกษตร และสิ่งสาธารณประโยชน์ ได้รับความเสียหายทั้งจังหวัด รวม 170 ตำบล ราษฎรได้รับความเดือดร้อนกว่า 36,000 ครัวเรือน บ้านเรือนน้ำท่วมทั้งหลัง 414 หลัง ปัจจุบันสถานการณ์น้ำยังคงเพิ่มขึ้นในพื้นที่ริมลำน้ำมูล ทำให้ราษฎรอำเภอวารินชำราบ อำเภอเมือง อำเภอสว่างวีระวงศ์ อำเภอตาลสุม อำเภอพิบูลมังสาหาร และอำเภอโขงเจียม ต้องติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

Tag : สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ถุงยังชีพพระราชทาน ช่วยน้ำท่วม น้ำท่วมอีสาน น้ำท่วมอุบล น้ำท่วมอำนาจเจริญ