มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย บรรจุถุงยังชีพพระราชทาน นำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 13 ก.ย. 2562 เวลา 20:08 น.

Views

ที่กองการบิน ศูนย์การเคลื่อนย้าย กองทัพบก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 รักษาพระองค์, กรมการขนส่งทหารบก, กรมดุริยางค์ทหารบก, เจ้าหน้าที่อาสากาชาด, มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, นักศึกษาพิการเรียนร่วมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และประชาชนจิตอาสา ร่วมบรรจุถุงยังชีพพระราชทาน ระหว่างวันที่ 13-18 กันยายน รวม 8,000 ถุง เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยประกอบด้วย เครื่องอุปโภคบริโภค ของใช้ที่จำเป็น อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องกระป๋อง สบู่ แปรงสีฟัน เทียนไข ยากันยุง และยารักษาโรค โดยวันจันทร์ที่ 16 กันยายนนี้ จะนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดอุบลราชธานี รวม 4,100 ถุง

Tag : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ภาฯ ยามยาก ถุงยังชีพพระราชทาน ช่วยเหลือน้ำท่วม น้ำท่วมอีสาน