News

ยังวิกฤต! น้ำท่วมนาข้าว จ.กาฬสินธุ์ เสียหายแล้วกว่า 1 แสนไร่

เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์เปิดเผยสถานการณ์น้ำท่วม คาดว่าปีนี้ จังหวัดกาฬสินธุ์มีนาข้าวถูกน้ำท่วมเสียหายไปแล้วกว่า 123,000 ไร่ ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่สองฝั่งของลำน้ำสายหลัก เช่น ลำน้ำปาว ลำน้ำพาน  ส่วนระดับน้ำที่ท่วมพื้นที่การเกษตรใน อ.เมือง และยางตลาด ลดลงเกือบสู่ภาวะปกติแล้ว

ส่วนที่ อ.กมลาไสย ยังมีพื้นที่บางส่วนที่นาข้าวถูกน้ำท่วมสูงกว่า 1 เมตร คาดว่าต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 2 สัปดาห์จึงจะสำรวจความเสียหายได้ทั้งจังหวัด จากนั้นจะนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป