News

อุบลฯน้ำท่วมขังยาวอีก 2 สัปดาห์

สถานการณ์ในจังหวัดอุบลราชธานี วันนี้ระดับน้ำยังท่วมพี้นที่บ้านเรือนชาวบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำมูล และยังท่วมถนนสายอุบลราชธานี-วารินชำราบ อยู่ในระดับเท่ากับเมื่อวานนี้ ซึ่งทำให้ชาวบ้านยังต้องโดยสารด้วยรถบรรทุกของเจ้าหน้าที่ที่จัดเตรียมไว้ให้จังหวัดอุบลราชธานีไปแล้ว แต่ก็ยังคงต้องให้เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประเมินสถานการณ์น้ำต่อไปอีก 5 วัน ถ้าไม่มีฝนตกลงมาเพิ่ม ก็จะทำให้สถานการณ์น้ำท่วมจะเริ่มคลี่คลายไนอีกประมาณ 2 สัปดาห์

จากข้อมูลจากกรมชลประทาน และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ พบว่า น้ำท่วมกินพื้นที่แล้ว กว่า 4 แสนไร่ ใน 6 อำเภอ ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า 1 แสน 4 หมื่นคน
โดยพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงหลังจากนี้ จะอยู่ที่ อำเภอวารินชำราบ และอำเภอพิบูลมังสาหาร โดยเฉพาะที่อยู่ใกล้กับแม่น้ำมูล เนื่องจากเป็นพื้นที่ท้ายน้ำ

นอกจากนี้ข้อมูลจากสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานียังพบว่า นอกจากปัญหาโรคที่มากับน้ำที่ชาวบ้านต้องเจอ กลับมีเรื่องของสภาวะความเครียดมากกว่า 300 คนแล้ว และมีผู้ป่วยที่มีภาวะคิดฆ่าตัวจำนวน 1 คน ทำให้ต้องแจ้งเตือนญาติ ให้ใส่ใจและส่งเกตุคนในครอบครัว เพื่อให้กำลังใจกันให้ผ่านพ้นภัยพิบัติครั้งนี้ไปให้ได้ร่วมกัน