รอบรั้วเอเชีย

ญี่ปุ่นทดสอบหิมะเทียม รับกีฬาโอลิมปิก

คณะผู้จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2020 ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เชิญชวนอาสาสมัครส่วนหนึ่ง เข้าร่วมทดสอบระบบทำหิมะเทียม ซึ่งคาดว่าจะเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ ร่วมกับ ละอองไอน้ำ, ที่ร่มและที่พักติดเครื่องปรับอากาศ รวมทั้งการแจกจ่ายน้ำและน้ำแข็ง ให้แก่ผู้เข้าชมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิก ที่ประเทศญี่ปุ่น จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมปีหน้า ซึ่งทางเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันคาดการณ์กันว่า สภาพอากาศในช่วงนั้นจะร้อนเกิน 30 องศาเซลเซียส ซึ่งจะส่งผลต่อผู้เข้าชมและนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งนี้ ทางคณะจัดการแข่งขัน เปิดเผยหลังเสร็จสิ้นการทดสอบว่า แม้เครื่องทำหิมะเทียม จะช่วยลดอุณหภูมิได้ไม่มากเท่าที่คาดการณ์นัก แต่อย่างน้อยก็ทำให้ผู้เข้าชมและนักกีฬา รู้สึกดีขึ้นเล็กน้อย