รอบรั้วเอเชีย

ตื่นตาตื่นใจ! ภาพทะเลหมอกในอุทยานแห่งชาติเขาหลูซานในจีน

ภาพทะเลหมอกนี้ ถูกบันทึกไว้ได้จากโดรนเหนือยอดของอุทยานแห่งชาติเขาหลูซาน ทางตอนใต้ของเมืองจิ่วเจียง มณฑลเจียงซีของจีน เมื่อวันที่ 5 กันยายนที่ผ่านมา โดยสามารถมองเห็นทะเลหมอกที่ไหลลงมาจากยอดเขา สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้พบเห็น

สำหรับอุทยานแห่งชาติหลูซานแห่งนี้ ครอบคลุมพื้นที่ป่า 500 ตารางกิโลเมตร สูงกว่าระดับทะเล 1,474 เมตร มีสภาพอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี จนได้รับสมญานามว่า อุทยานแห่งสวรรค์เมืองในหมอก ซึ่งสถานที่แห่งนี้ ยังมีเมืองตากอากาศเก่าแก่ตั้งแต่ยุคจีนเป็นอาณานิคมของอังกฤษ ซึ่งจากความงดงาม และหลากหลายทางวัฒธรรม ทำให้เขาหลูซาน ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม ปี 2539