มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย บรรจุถุงยังชีพพระราชทาน เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 14 ก.ย. 2562 เวลา 19:44 น.

Views

ที่กองการบิน ศูนย์การเคลื่อนย้าย กองทัพบก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ บรรจุถุงยังชีพพระราชทาน ไปจนถึงวันที่ 18 กันยายน รวม 8,000 ถุง เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยในวันนี้มีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมบรรจุถุงยังชีพพระราชทาน อาทิ กองบัญชาการกองทัพบก, กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร, มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง, ธนาคารไทยพาณิชย์, โรงเรียนวชิราวุธ และโรงแรมบันยันทรี ภายในถุงยังชีพพระราชทานมีเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง สบู่ แปรงสีฟัน เทียนไข ผ้าอนามัย ยากันยุง และยารักษาโรค

Tag : มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย ถุงยังชีพพระราชทาน ช่วยผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม น้ำท่วม