News

ชาวบ้านโอดถนนเข้าหมู่บ้าน 10 ปี ไร้คนเหลียวแล

ชาวบ้านหมู่ที่ 13 ต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ออกมาร้องเรียนหลังทนทุกข์มานานมากกว่า 10 ปี กรณีปัญหาถนนทางเข้าหมู่บ้าน ระยะทางเหลืออยู่อีกเพียงประมาณ 600 เมตร ผิวการจราจรเกิดปัญหาชำรุดทรุดโทรมหลุมเป็นบ่อ หนำซ้ำเพิ่งเสร็จสิ้นโครงการขุดลอกทำให้ในช่วงฝนตกถนนได้กลายเป็นบ่อโคลน สร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านที่ต้องสัญจรเข้าออกหมู่บ้านได้รับความยากลำบากเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเด็กนักเรียนที่ต้องเดินทางไปโรงเรียนบางวันถนนเละจนไม่สามารถเดินทางออกมาได้จนต้องขาดเรียนไป ที่ผ่านมาเคยร้องเรียนไปยังหน่วยงานเกี่ยวข้องมานานเกือบ 10 ปี แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมเท่าที่ควร

จากการสอบถามนางฝอยทอง พรหมนิด หนึ่งชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน เปิดเผยว่า สำหรับปัญหาจากถนนเส้นทางดังกล่าว ถือเป็นปัญหาความเดือดร้อน ที่ชาวบ้านต้องทนทุกข์มานานมากกว่า 10 ปี เนื่องจากหน่วยงานเกี่ยวข้องขาดงบประมาณซ่อมแซมปรับปรุง นับวันยิ่งแต่จะพังเสียหายมากขึ้น ทุกวันนี้ต้องสัญจรท่ามกลางถนนที่มีแต่ฝุ่นเป็นหลุมลึก ช่วงฤดูฝนมีแต่ดินโคลน สงสารก็แต่ลูกหลานเยาวชนที่ใช้ถนนเส้นนี้เดินทางไปเรียนหนังสือ ซึ่งชาวบ้านก็ต้องทนเพราะเลี่ยงไม่ได้เนื่องจากเป็นเส้นทางเข้าออกทางเดียวของหมู่บ้าน

นายวิรัตน์ แก้วไพฑูรย์ ผู้ใหญ่บ้าน เปิดเผยว่า ปัญหาความเดือดร้อนจากการสัญจรของถนนเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านเกาะตนเองรับทราบมาโดยตลอด เนื่องจากเห็นถนนอยู่ในสภาพเช่นนี้ตั้งแต่เกิด เคยร้องเรียนไปยังหลายหน่วยงานแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข จนปัจจุบันปัญหาดังกล่าวหนักหนาถึงขั้นบางวันฝนตกจนรถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านได้ ขณะนี้ได้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังนายโกศล ปัทมะ สส.จังหวัดนครราชสีมา เขต 5 ทราบว่าได้รับการอนุมัติหินคลุกนำมาลงแก้ปัญหาเป็นการชั่วคราวไปก่อน ส่วนในระยะยาวยังต้องติดตามแนวทางในการแก้ไขจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันต่อไป