News

สพฐ.สั่งสำรวจโรงเรียนเสียหายจากน้ำท่วม

นายพีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. เปิดเผยว่ามีความห่วงใยโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยของนักเรียน ครู รวมถึงความเสียหายของอาคารสถานที่ สื่อ
การเรียนการสอนจึงได้กำชับให้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน รวมถึงผู้ปกครองสำหรับโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย สพฐ. มีแนวทางในการช่วยเหลือ และมีแผนระยะยาว โดยการประสานงานกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการนำรายชื่อโรงเรียนไปใส่ในแผนที่ และพบว่ามีโรงเรียนหลายแห่งตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยธรรมชาติ ซึ่งในอนาคตจะต้องมีการเตรียมตัวก่อน จะได้ไม่ตั้งรับเพียงอย่างเดียว

นอกจากนี้ขอให้โรงเรียนเร่งสำรวจความเสียหาย เพื่อเสนอของบประมาณโดยเร่งด่วน และขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตั้งศูนย์ประสานงาน ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พร้อมทั้งจัดเวรยามดูแลความปลอดภัยให้กับครู นักเรียนอย่างใกล้ชิดด้วย