News

ดีเดย์.. รมว.พาณิชย์เผยเริ่มทยอยจ่ายเงินชดเชยปาล์ม-ข้าว ต.ค.นี้

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เงินส่วนต่างจากโครงการประกันรายได้ราคาข้าวให้ชาวนาที่ปลูกข้าว 5 ชนิดวงเงิน 21,495 ล้านบาท จะเริ่มทยอยจ่ายให้กับชาวนาได้ล็อตแรกในวันที่ 15 ตุลาคม ผ่านทางบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ หรือ ธ.ก.ส. ของเกษตรกรโดยตรง และจะจ่ายเงินเข้าบัญชีต่อเนื่องทุกๆ 15 วัน จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดการใช้สิทธิตามโครงการฯ

โดยข้าวเปลือกเจ้า จะประกันรายได้ที่ตันละ 10,000 บาท ,ข้าวเปลือกหอมมะลิ ประกันรายได้ตันละ 15,000 บาท ,ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 14,000 บาท, ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ประกันรายได้ที่ 12,000 บาทต่อตัน และข้าวเปลือกเหนียวจะประกันรายได้ที่ตันละ 12,000 บาท โดยกำหนดค่าความชื้นไม่เกิน 15 %

ส่วนโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน กิโลกรัมละ 4 บาท ก็พร้อมจ่ายเงินชดเชยงวดแรกในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ โดยกำหนดจ่ายให้ชาวสวนปาล์มงวดละไม่น้อยกว่า 45 วัน หลังจากจ่ายงวดแรก จะทยอยจ่ายงวดต่อไปในวันที่ 1 หรือวันที่ 16 หากตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ให้เลื่อนกำหนดจ่ายเงินให้เร็วขึ้นหรือตามที่คณะอนุกรรมการบริหารโครงการฯ กำหนดต่อไป