ลุ้นอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง อุทยานมรดกแห่งอาเซียน

วันที่ 15 ก.ย. 2562 เวลา 04:41 น.

Views

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง พื้นที่กว่า 63,000 ไร่ ในเวิ้งทะเล 520,000 ไร่ ผนวกพื้นดินครอบคลุม 42 เกาะน้อยใหญ่ 11,000 ไร่ เตรียมความพร้อมบนมาตรการ ยกระดับเป็นอุทยานมรดกแห่งอาเซียนปลายปีนี้ ด้วยจับมือสร้างเครือข่ายชุมชนมีส่วนร่วม บวกเจ้าหน้าที่เข้มงวดมาตรการทางกฎหมาย สอดส่องผู้ลักลอบจับสัตว์ทะเล นานาชนิด ด้วยทีม smart patrol "การลาดตระเวนลาดตระเวนเชิงคุณภาพ" ใช้เทคโนโลยีร่วมตรวจสอบ เปิดรับนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ผ่านมิติให้ความรู้ผ่านโซเชียล เสนอแหล่งท่องเที่ยว ที่ผู้มาเยือนเคารพพื้นที่รักษาทรัพยากร ผ่านการชมวิวมุมสูง ไม่รบกวนสัตว์ทะเล

ส่วน 3 เกาะหลักหัวใจ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สร้างรายได้ติดอันดับ 1ใน 7 รายได้มาจากการท่องเที่ยวกว่า 80,000 ล้านบาท เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า คนมาเที่ยวมาก เติบโตขึ้น ทำให้เกิดความเสื่อมโทรม มีการคุกคามสัตว์ทะเล ปะการัง ขยะทางทะเล จึงต้องให้การคุ้มครอง ผ่านกฎหมาย มาร่วมปี พร้อมจับมือร้านสะดวกซื้อ บริการนักท่องเที่ยว "ลด ละ เลิก ใช้ถุงพลาสติก" นำมาซึ่งการ กำจัดขยะทะเล,ทำปะการังเทียม ฟื้นฟูทะเล เน้นรณรงค์เชิงรุก ให้นักท่องเที่ยวเกิดการระมัดระวัง

การท่องเที่ยวกับการอนุรักษ์ ทรัพยากรทางทะเล พร้อมไปกันได้ ผ่านชุมชน และผู้มาเยือน ที่เก็บความสวยงาม ความประทับใจ โดยไม่รบกวนสิ่งใด เพื่อให้ตั้งอยู่ รอนักท่องเที่ยวชุดใหม่ได้เก็บความประทับใจกลับไปเหมือนๆ กัน

Tag : สนามข่าว 7 สี เกาะอ่างทอง