ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ไพฑูรย์ พงศะบุตร อดีตคณบดีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เวลา 17.14 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส ในการพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ไพฑูรย์ พงศะบุตร ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากติดเชื้อในกระแสเลือด เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2562 สิริอายุได้ 91 ปี

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ไพฑูรย์ พงศะบุตร เกิดเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2471 เป็นบุตรของ นายไพบูลย์ และ นางบุญช่วย พงศะบุตร สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนปทุมคงคา และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ระดับปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เริ่มต้นทำงานเป็นอาจารย์ที่วิทยาลัยฝึกหัดครูพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างนั้นได้สอบชิงทุนไปศึกษาต่อวิชาภูมิศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร และเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยเซนต์แอนดรูส์ ประเทศสกอตแลนด์ หลังสำเร็จการศึกษาจึงเดินทางกลับประเทศไทย และได้โอนย้ายไปเป็นอาจารย์ในแผนกวิชาประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ นอกจากงานด้านการสอนแล้ว ยังทำงานด้านวิชาการและบริหาร อาทิ การแต่งตำราเรียนภูมิศาสตร์, การอบรมมัคคุเทศก์ของคณะอักษรศาสตร์, การทำงานในโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน จากผลงานการเขียนตำรา การวิจัย และบทความ ทำให้ได้เลื่อนตำแหน่งเรื่อยมาจนได้เป็นคณบดีคณะอักษรศาสตร์ ระหว่างดำรงตำแหน่งได้มีโอกาสถวายงาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

หลังเกษียณอายุราชการ ได้เข้าทำงานในสถาบันและองค์กรต่าง ๆ อาทิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และได้รับแต่งตั้งให้เป็นราชบัณฑิตยสถาน ศาสตราจารย์กิตติคุณ ไพฑูรย์ มีบุตร-ธิดา 2 คน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด