ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย พร้อมเชิญสิ่งของพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรในอำเภอศรีสำโรง และอำเภอสวรรคโลก จำนวน 562 ชุด ณ วัดเกาะวงษ์เกียรติ์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โอกาสนี้ องคมนตรีได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยม และมอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยและคนพิการที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ตำบลทับผึ้ง จำนวน 3 ราย

จากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 948 ชุด ไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัย ณ ศาลาการเปรียญวัดลัดทรายมูล พร้อมเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปกล่าวกับราษฎร และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารพระราชทานแก่ราษฎร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งทุกคนต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

โอกาสนี้ ได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และคนพิการที่ประสบอุทกภัย จำนวน 3 ราย ทั้งนี้ สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยเริ่มคลี่คลายแล้ว โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ระดมให้ความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด