ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โปรดให้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย ที่จังหวัดอุบลราชธานี

ที่ศูนย์อพยพบ้านทัพไทย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โปรดให้ นางนิลุบล ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ไปติดตามสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมกับเชิญถุงยังชีพพระราชทาน จำนวน 300 ชุด ไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมือง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน สร้างขวัญกำลังใจ และได้เชิญพระกระแสทรงห่วงใยไปกล่าวกับผู้ประสบภัยให้ได้ทราบ พร้อมกันนี้ โปรดให้เชิญสิ่งของพระราชทานที่จำเป็น ประกอบด้วย เต็นท์ที่พัก 1,000 หลัง, อุปกรณ์ทำน้ำดื่ม 500 ชุด และอาหารสุนัขไปมอบแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ 23 อำเภอของจังหวัดอุบลราชธานีด้วย

จากนั้น เชิญถุงยังชีพพระราชทาน จำนวน 700 ชุด ไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอวารินชำราบ ณ โรงเรียนกุดระงุม อำเภอวารินชำราบ และโปรดให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน เพื่อประกอบอาหารให้แก่ผู้ประสบภัยที่เดินทางมารับถุงพระราชทาน

ทั้งนี้ จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อนโพดุล และพายุโซนร้อนคาจิกิ ทำให้เกิดฝนตกหนักติดต่อกัน ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2562 ส่งผลให้น้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก มีบ้านเรือน สิ่งสาธารณประโยชน์ พื้นที่ทางการเกษตร พื้นที่ลุ่ม 2 ฝั่งแม่น้ำมูลได้รับความเสียหาย 23 อำเภอ จาก 25 อำเภอของจังหวัดอุบลราชธานี ครอบคลุมพื้นที่ 170 ตำบล มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า 36,000 ครัวเรือน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด