ข่าวในพระราชสำนัก

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย บรรจุถุงยังชีพพระราชทาน นำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่กองการบิน ศูนย์การเคลื่อนย้าย กองทัพบก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ กองบัญชาการกองทัพบก, กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร, มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มหาวิทยาลัยศรีปทุม, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ธนาคารไทยพาณิชย์ ตลอดจนประชาชนจิตอาสา ร่วมบรรจุถุงยังชีพพระราชทาน ไปจนถึงวันที่ 18 กันยายน รวม 8,000 ถุง เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภค และของใช้ที่จำเป็น โดยวันจันทร์ที่ 16 กันยายนนี้ จะนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 4,100 ถุง

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด