สนามข่าว 7 สี

สธ.จัดทีมเฝ้าระวัง โรคระบาดพื้นที่น้ำท่วม จ.อุบลราชธานี แนะกินอาหารปรุงสุกใหม่

กระทรวงสาธารณสุข เฝ้าระวังโรคระบาดในพื้นที่น้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี

นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ทีมปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ทีมสุขภาพจิต ทีมควบคุมป้องกันโรค และทีมหมอครอบครัว ออกดูแลให้ประชาชนปลอดภัย พร้อมเฝ้าระวังโรคระบาด และโรคที่มากับน้ำท่วม ไม่ให้มีปัญหาขาดยา

ตอนนี้ต้องแนะนำประชาชนกินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ ถ้าเป็นอาหารกล่องที่ทำแจก ต้องดูว่าไม่มีกลิ่น ไม่บูดเสีย ก่อนรับประทาน เรื่องน้ำดื่มก็สำคัญ ให้ดื่มน้ำสะอาดเท่านั้น นอกจากนี้ การกำจัดขยะอย่างถูกวิธี และการขับถ่าย ก็ต้องดูแลเรื่องสุขาภิบาล เพื่อป้องกันโรคระบาดจากขยะของเสียที่ปนเปื้อนไปในน้ำท่วม

ที่จังหวัดอุบลราชธานี มีศูนย์พักพิงชั่วคราว 8 อำเภอ รวม 58 แห่ง ล่าสุด หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ได้รักษาประชาชนไปแล้วกว่า 5,400 คน พร้อมจัดทีมหมอครอบครัวออกเยี่ยมตามบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วม พบปัญหาความเครียดสูงและซึมเศร้า รวมกว่า 300 คน ต้องติดตามดูแลพิเศษเรื่องของสภาพจิตใจผู้ประสบภัยน้ำท่วม

สำหรับผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ในเส้นทางที่ถูกตัดขาด หรืออยู่ในพื้นที่น้ำท่วมสูง ขอให้ติดต่อประสานส่งผู้ป่วยออกมาดูแล และนอนพักค้างที่โรงพยาบาล โดยโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ มีความพร้อมรองรับผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉิน และสำรองน้ำ-อาหารเพิ่มไว้ 2 เท่า นอกจากนี้ยังได้เตรียมพื้นที่จัดจุดบริการผู้ป่วยนอก ให้การรักษาประชาชนที่เจ็บป่วย และผู้ประสบภัยน้ำท่วมได้ตามปกติ

สิ่งที่ชาวจังหวัดอุบลราชธานี ต้องการความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน ตอนนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี แจ้งรายการสิ่งของบริจาคที่ต้องการมากที่สุด คือ ยาแก้น้ำกัดเท้า ยาทากันยุง มุ้งครอบ ที่นอน และสุขาเคลื่อนที่

ประชาชนที่จะบริจาคช่วยเหลือ ติดต่อที่ศูนย์อำนวยการ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อส่งต่อไปยังผู้ประสบอุทกภัย หรือบริจาคผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 985-5-03191-1 ชื่อบัญชี รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี