News

Green Report : เก็บขยะ(ทะเล)ที่บ้านเกิด

ชมรมรักษ์ทะเลแสมสาร ร่วมกับทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เริ่มกิจกรรมทำความสะอาดทะเลแสมสาร เก็บขยะทุกวันพุธที่ 2 ของเดือน เป้าหมายครั้งนี้ คือ บริเวณปลายแหลมของอ่าวแสมสาร ซึ่งเป็นจุดรับลมมรสุมที่ขยะจะถูกพัดเข้าหาฝั่ง

คุณหนุ่ย สมาชิกชมรมรักษ์ทะเลแสมสาร เล่าว่า เป็นการรวมกลุ่มกันของคนรุ่นใหม่ หันมาใส่ใจดูแลทรัพยากรธรรมชาติในถิ่นกำเนิด เพราะพื้นที่นี้เป็นหนึ่งในพื้นที่อนุรักษ์

รวมๆ กันแล้ว ครั้งนี้จัดเก็บได้ประมาณ 2 คันรถ และล่าสุดทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้ามาทำวิจัยการมีส่วนร่วมของชุมชนยกระดับเป็นชุมชนปลอดขยะ

ขณะเดียวกัน เตรียมจัดทำบูมตาข่ายดักขยะบกตามแนวท่าเรือ และติดตั้งปลายท่อระบายน้ำ

แม้การแก้ปัญหาจะทำได้ยาก เพราะมีท่าเทียบเรือประมง และแรงงานจำนวนมาก แต่ท้องถิ่นได้เข้ามาสนับสนุน ดึงชาวบ้านมามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่      

เป็นอีกหนึ่งชุมชน ที่น่าชื่นชมที่ตื่นตัวเห็นถึงความสำคัญของปัญหาครั้งต่อไป จะไปเก็บตามเกาะต่างๆ และปิดท้ายวันนี้มีภาพความสวยงาม ใต้ทะเลแสมสารมาฝาก ... เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมรอไม่ได้

Facebook : Ch7HD Social Care