News

ผู้ปกครองโวย ลูกโดนตามทวงค่ากีฬาสี แฉทุ่มเงินแสนจ้างออร์กะไนซ์

กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง หลังจากแฟนเพจ "เจ้าหญิงน้อยแห่งอันดามัน" ได้ออกมาเผยแพร่ข้อความสนทนาของผู้ปกครองรายหนึ่งเกี่ยวกับการจัดงานกีฬาสีโรงเรียนดัง ใน จ.กาญจนบุรี ซึ่งมีการเรียกเก็บเงินค่าจัดกิจกรรมกีฬาสี 1,300-2,000 บาทต่อคน เพื่อนำไปจ้างออร์กะไนซ์ มาจัดงาน โดยมีค่าใช้จ่ายสูงถึง 180,000 บาท

ทั้งนี้ ทางผู้ปกครองมองว่า เงินที่เรียกเก็บต่อคนเป็นจำนวนไม่น้อย แต่ละบ้านต่างก็มีภาระอย่างอื่นทั้งนั้น และหากไม่มีหนังสือที่ออกจากทางโรงเรียนก็จะขอไม่จ่าย เนื่องจากอยากได้ความชัดเจน

โดยผู้สนทนาอีกฝ่าย ให้เหตุผลที่ต้องจ้างออร์กะไนซ์มาจัดงานกีฬาสีดังกล่าว ว่า เป็นความร่วมมือของทุกคน ซึ่งแต่ละคนก็จ่าย โดยแจ้งล่วงหน้าตั้งแต่ต้นเดือนแล้ว และที่ต้องจ้างก็เพราะโรงเรียนอยู่ในช่วงปิดเทอม ทำให้นักเรียนบางคนมาทำงานไม่ได้ หากทำเองจะเสียเงินมากกว่าทั้งค่าอุปกรณ์และค่าสแตนเชียร์

ที่มา : เจ้าหญิงน้อยแห่งอันดามัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง