News

ไม่เอาความ นศ.วาดภาพพระอุลตราแมน

นายจรูญ วรรณกสิณานนท์ และตัวแทนกลุ่มชาวพุทธพลังแผ่นดิน เข้าพบพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปราม เพื่อถอนแจ้งความดำเนินคดี 4 คน จากทั้งหมด 5 คน ซึ่งเกี่ยวข้องและสนับสนุนกับการจัดแสดงภาพวาดในลักษณะดูหมิ่นพระพุทธศาสนาโดยการวาดพระพุทธรูปที่มีหน้าเป็นอุลตราแมน ที่เคยแจ้งความดำเนินคดีไว้ก่อนหน้านี้ โดยให้ดำเนินคดีเพียงคนเดียวคือ นายวีรยุทธ ไม่ทราบนามสกุล อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาที่วาดภาพดังกล่าว

นายจรูญให้เหตุผลว่าทั้ง 4 คน ที่ถอนแจ้งความ อาจตกเป็นเครื่องมือจากเรื่องราวที่เกิดขึ้น เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่ามีผู้ให้การสนับสนุนให้มีการจัดงานแสดงรูปภาพดังกล่าว ที่ศูนย์การค้าเทอมินอล 21 ระหว่างวันที่ 3 – 11 กันยายนที่ผ่านมาอีกหลายคน วันนี้จึงได้แจ้งความเพิ่มกับกลุ่มบุคคลดังกล่าว แต่ไม่สามารถเปิดเผยได้ต้องให้ตำรวจดำเนินการสอบสวนต่อไป อีกทั้งจะสอบถามไปยังบริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์อุลตราแมนด้วยว่ามีส่วนรู้เห็น หรืออนุญาตให้วาดอุลตราแมนในภาพหรือไม่ ยืนยันจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างกับการนำพระพุทธรูปมาล้อเลียน และก็พร้อมน้อมรับคำวิพากษ์วิจารย์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น

ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ จรูญได้เข้าแจ้งความดำเนินคดี 5 คนด้วยกัน คือ นางสาวศุภรัตน์ ชัยจังหรีด นักศึกษาที่วาดภาพ นายวีรยุทธ ไม่ทราบนามสกุล อาจารย์ที่ปรึกษาของนางสาวศุภรัตน์ นางสาวปพิชญา ณ นครพนม ผู้อำนวยการศูนย์การค้าเทอมินอล 21 จังหวัดนครราชสีมา นายเฉลิมชัยโฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินชื่อดังที่ออกมาสนับสนุนรับว่าเป็นความคิดสร้างสรรค์ และนายเดชา กิติวิทยานันท์ ทนายความ ที่เคยเปิดเผยสู่สาธารณชนว่ากระกระทำดังกล่าวไม่เป็นความผิด โดยแจ้งความดำเนินคดีฐานความผิดตามประมวลกฎหมายรัฐธรรมนูญแก่งราชอาณาจักร 2560 มาตรา 67 ว่ารัฐพึงอุปถัมภ์อละคุ้มครองพระพุทธศาสน

นอกจากนี้ยังเข้าข่ายความผิดต่อประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 206 ผู้ใดกระทำการด้วยประการใดๆ แก่วัตถุหรือสถานอันเป็นที่เคารพในทางศาสนาของหมู่ชนใด อันเป็นการเหยียดหยามศาสนานั้น ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ถึง 7 ปี หรือปรับตั้งแต่ 2 พัน ถึง 1 หมื่น 4 พันบาท การกระทำดังกล่าวยังมีผู้ที่กระทำความผิดร่วม โดยการให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก รวมถึงการโฆษณาประกาศให้การสนับสนุนต่อสาธารณชน เข้าความความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83,85 และ 86 ด้วย