News

คอลัมน์หมายเลข 7 : ตรวจปรับปรุงหอประชุม อ.บางบัวทอง ตอนที่ 1

อาคารหอประชุมอำเภอบางบัวทอง หรือ ศูนย์รวมสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เป็นอาคาร คสล.หนึ่งชั้นครึ่ง ใช้เป็นหอประชุมของอำเภอบางบัวทองตั้งแต่ปี 2540 หลังเริ่มทรุดโทรม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงทำสัญญาจ้างเอกชนปรับปรุง แต่งานก่อสร้างกลับล่าช้าจนประชาชนส่งเรื่องร้องเรียนคอลัมน์หมายเลข 7 และนายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่า สตง. ในฐานะผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน ช่วยตรวจสอบ เป็นของหน่วยงานใด เหตุใดไม่กำกับดูแล ทั้งนี้อาคารดังกล่าวปิดปรับปรุงตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้ว ล่าสุดงานยังไม่มีความคืบหน้าตามภาพที่เห็น
           
ปลัดอำเภอบางบัวทอง  ชี้แจง หอประชุมอำเภอบางบัวทองเป็นของ อบจ.นนทบุรี ให้อำเภอบางบัวทองใช้งาน โดยอำเภอบางบัวทองก็ได้รับผลกระทบจากงานก่อสร้างล่าช้าเช่นกัน

นายก  อบจ.นนทบุรี  ยอมรับ ตามกำหนดต้องแล้วเสร็จตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา ทั้งนี้ อบจ.นนทบุรีไม่ได้นิ่งนอนใจ เร่งรัดผู้รับจ้างตามระเบียบขั้นตอนขณะที่ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน ตั้งข้อสังเกต เพื่อป้องกันราชการเกิดความเสียหาย

ทั้งนี้ งานก่อสร้างคืบหน้าเพียง 20% อบจ.นนทบุรี จึงยังไม่เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง ทางออกเรื่องนี้เป็นอย่างไรติดตามได้ในวันพรุ่งนี้