News

พูดคุยกับผู้ชนะของรายการ World star ดาวคู่ดาว

ได้เวลามาพูดคุยกับผู้ชนะของรายการ “World star ดาวคู่ดาว” คุณเก่ง ธชย, น้องข้าวปั้น รวมถึงรองชนะเลิศ น้องฟลุท ชินพรรธน์ และผู้จัดการคนเก่ง คุณแพท ลิตา...