รอบรั้วเอเชีย

จีนเผยตัวเลขเศรษฐกิจ 2 ไตรมาสแรก ปีนี้

สำนักงานสถิติแห่งชาติของจีน เปิดเผยตัวเลขการลงทุนในสินทรัพย์คงที่ของจีน ช่วง 2 ไตรมาสแรกของปี 2562 โดยมีอัตราการเติบโตร้อยละ 5.5 รวมมูลค่า 40 ล้านล้านหยวน โดยในจำนวนนี้ เป็นการเติบโตในส่วนของการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน ร้อยละ 4.2 เพิ่มขึ้นจากช่วง 7 เดือนแรกของปี ร้อยละ 0.4 ขณะที่ ด้านเทคโนโลยีขั้นสูง, ด้านเครื่องจักร และการบริการ มีการลงทุนเพิ่มขึ้นเช่นกัน

ส่วนผลผลิตด้านอุตสาหกรรมมูลค่าเพิ่ม ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญทางเศรษฐกิจ ขยายตัวร้อยละ 4.4 ในช่วงปีต่อปี ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โดยการลงทุนด้านเทคโนโลยีเครื่องจักรขั้นสูง มีอัตราเจริญเติบโตมากที่สุด ร้อยละ 6.1 ขณะที่การค้าปลีก มียอดขายเติบโตทั่วประเทศร้อยละ 7.5 แบบปีต่อปี รวมมูลค่า 3.39 ล้านล้านหยวน นอกจากนี้ อัตราการจ้างงานเพิ่มขึ้นในพื้นที่เมืองใหญ่มีจำนวน 9,840,000 ตำแหน่ง ในช่วง 8 เดือนที่ผ่านมา