สนามข่าว

ชี้แจงรถตำรวจก็ต้องติดป้ายเสียภาษี แม้จะได้รับการยกเว้นแล้วก็ตาม

เรื่องรถตำรวจไม่ติดป้ายวงกลม หรือป้ายแสดงการเสียภาษีประจำปี ที่มีผู้ถ่ายคลิปวิดีโอแชร์ในโลกโซเชียลมีเดีย มีข้อมูลจากกรมการขนส่ง ระบุว่า แม้ว่ารถของทางราชการจะได้รับยกเว้นภาษีประจำปี แต่ก็ต้องยื่นเอกสารขอยกเว้นภาษีทุกปี ซึ่งจะมีการออกแผ่นป้ายแสดงการเสียภาษี ให้ไปติดแสดงที่รถ

จากกรณีที่มีผู้ถูกตำรวจทางหลวงจับกุมเรื่องขับรถเร็ว และเกิดการโต้แย้งว่ารถของตำรวจที่มาปฏิบัติงาน 6-7 คัน ไม่มีคันใดติดป้ายวงกลม หรือป้ายแสดงการเสียภาษี ซึ่งผู้ถ่ายคลิปได้ตั้งคำถามว่ารถตำรวจก็ทำผิดกฎหมาย แล้วมาจับประชาชนได้อย่างไร

ตีความตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 รถที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นเจ้าของ จะได้รับการยกเว้นการจดทะเบียน แต่ต้องติดทะเบียน "ตราโล่" ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด

รถยนต์ของส่วนราชการอื่นที่มอบให้ตำรวจไว้ใช้ในราชการ หน่วยงานเจ้าของรถต้องนำรถไปจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก และรับแผ่นป้ายทะเบียนสีขาว เหมือนป้ายทะเบียนรถยนต์ส่วนบุคคลทั่วไป รถประเภทนี้กรมการขนส่งทางบกชี้แจงว่า หน่วยงานเจ้าของรถต้องยื่นเอกสารเพื่อขอยกเว้นภาษีประจำปีทุกปี ซึ่งจะมีการออกป้ายแสดงการเสียภาษีประจำปี เพื่อให้นำไปติดแสดงไว้ที่รถ

และรถตำรวจที่เป็นรถเช่าจากบริษัทเอกชน รถประเภทนี้จะมีการเสียภาษีประจำปี และต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับรถของประชาชนทั่วไป

สำหรับรถของตำรวจทางหลวงที่อยู่ในคลิปวิดีโอ พบว่าเป็นรถที่กรมทางหลวงจัดซื้อ และมอบให้ตำรวจทางหลวงไว้ใช้งาน เข้าข่ายเป็นรถที่ได้รับยกเว้นการเสียภาษีประจำปี ทั้งนี้ มีข้อมูลว่ารถทุกคัน กรมทางหลวงได้นำเอกสารไปยื่นเพื่อขอยกเว้นภาษีประจำปีแล้ว และได้ป้ายแสดงการเสียภาษีประจำปี จากกรมการขนส่งทางบกมาแล้วเช่นกัน