สนามข่าว 7 สี

ภาพเป็นข่าว : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ เดินหน้าปั้นนักสร้างสุของค์กร

ประสิทธิภาพของการทำงาน ขึ้นอยู่กับระดับความสุขของคน ขณะทำงานในองค์กร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ เห็นความสำคัญในจุดนี้ เดินหน้าปั้นนักสร้างสุของค์กร

นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า การลงนามฯ โครงการเสริมสร้างสุขภาวะองค์กรในครั้งนี้ เป็นการต่อยอดความสำเร็จมาจากโครงการเสริมสร้างสุขภาวะองค์กร ระดับหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวง ซึ่งได้เริ่มขึ้นจากส่วนกลางเป็นครั้งแรกในปี 2556 และขยายผลไปถึง 76 จังหวัดทั่วประเทศ

ส่งผลให้บุคลากรในสำนักงานปลัดกระทรวง มีเครือข่ายในการประสานงาน การดำเนินงานมีความคล่องตัว รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และที่สำคัญคือ มีความสุขในการทำงาน

โดยเชิญข้าราชการระดับสูง ที่จะเกษียณราชการในสิ้นเดือนนี้ มาถ่ายทอดประสบการณ์แก่ข้าราชการรุ่นน้องด้วย