สมาคมธนาคารไทยเดินหน้างดปล่อยสินเชื่อ 0 %

วันที่ 17 ก.ย. 2562 เวลา 04:31 น.

Views

นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย เปิดเผยว่า สมาคมธนาคารไทยและธนาคารพาณิชย์ต่างๆ ได้ตกลงใช้นโยบายการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบร่วมกันไม่สนับสนุนการสร้างหนี้ของประชาชนโดยไม่มีความจำเป็น โดยเฉพาะการปล่อยสินเชื่อเที่ยวก่อนจ่ายทีหลัง แบ่งจ่าย 0 % หรือผ่อนมือถือ 0 % เพราะไม่ต้องการให้ประชาชนใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ทำให้การก่อหนี้เพื่อความสุขสำราญลดน้อยลง

ทั้งนี้ ธนาคารพาณิชย์จะอนุมัติสินเชื่อโดยดูวัตถุประสงค์ของการใช้เงินมากขึ้น ถ้าเป็นก่อหนี้เพราะมีความจำเป็น เช่น ค่ารักษาพยาบาล ธนาคารก็พร้อมอนุมัติช่วยเหลือ โดยเชื่อว่าการคัดกรองดังกล่าว จะลดภาวะการก่อหนี้ครัวเรือนลงได้ ธนาคารพาณิชย์แห่งใดมีความพร้อม ก็สามารถดำเนินการได้ทันที

ด้าน นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่า คนไทยควรสร้างภูมิคุ้มกัน 3 ด้าน เพื่อให้ชีวิตดีขึ้น ได้แก่ ด้านการศึกษา, การสร้างความยั่งยืน และการเก็บออม

โดยด้านศึกษาจะทำอย่างไรให้คนไทยพัฒนาเก่งขึ้น ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วตามเทคโนโลยี ส่วนด้านการสร้างความยั่งยืน ต้องไม่เบียดบังทรัพยากร หรือคุณภาพชีวิตของคนรุ่นต่อไป ที่ผ่านมาไทยขาดดุลการคลังจำนวนมาก นำภาระภาษีของคนในอนาคตมาใช้ หรือนำทรัพยากรในอนาคตมาใช้เกินความจำเป็นจึงต้องสร้างทรัพย์สินเพิ่มขึ้นเพื่อคนรุ่นต่อไป

สำหรับด้านการเก็บออม เป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันปัญหาหนี้ครัวเรือน โดยพบว่าคนรุ่นใหม่มีการออมเงินน้อยลง ซึ่งต้องได้รับการแก้ไข เพราะการออมเป็นรากฐานสำคัญ เพื่อสร้างความยั่งยืนในระยะยาว