News

เรื่อง Hot Social Hit : อุทาหรณ์ เด็กวิ่งข้ามถนน

นำมาเตือนเป็นอุทาหรณ์ เวลาเด็กๆ จะข้ามถนน คุณพ่อคุณแม่อย่าปล่อยให้คลาดสายตา เพราะเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นเสมอ...