News

เรื่อง Hot Social Hit : ชายชาวอินเดียโดนไฟดูด จับฝังดิน

การแก้ปัญหาสุดพิสดาร เมื่อชายชาวอินเดียคนหนึ่งโดนไฟดูด จนสุดท้ายก็เกิดเหตุแบบนี้...